‘De Giel’

‘De Giel’

De Giel nam afscheid als eerste elftal speler, na een lange reeks van jaren als voorbeeldig speler en aanvoerder in het hoofdteam te hebben gefungeerd. De redactie van het clubblad "goal" wordt flink in de hoogte gestoken omdat het de zesde jaargang is ingegaan en zonder onderbrekingmaandelijks is verschenen. In 1969 worden we door de steeds stijgende kosten opnieuw een contributieverhoging geconfronteerd. Voor senioren wordt dit 4,- gulden, jeugdleden van 13 t/m 17 jaar 2,25 gulden en voor jeugdleden t/m 12 jaar 1,50 gulden per maand.


Door toedoen van de Osse motorsport promotor H. Hofmans en zijn naaste medewerkers heeft O.S.S. weten te bewerkstelligen dat we voortaan de beschikking hebben over fraterterreinen waardoor de speelcapaciteit uitgebreid kan worden tot 7 speelvelden! Ook werden deze nieuwe oefenterreinen voorzien van een goede verlichting. Het theehuis werd omgebouwd tot kleedkamers met een goed functionerende verwarming., wat eveneens het geval was bij de andere kleedlokalen.

Daarnaast ging het paviljoenbeheer van de fam. Van Lieshout over naar de fam. van Cleef door wiens toedoen het paviljoen van binnen werd verfraaid hetgeen een groter bezoek tot gevolg had en daardoor vaak te klein was voor het aantal menigte. Tot slot kregen we nog een trainerswisseling, waarbij de heer N. Gloudemans in de intensieve arbeidssporen van de heer H. Teeuwen trad.
 

Van 50-jarige, naar 60-jarige

De jaren 70 zijn bijzonder stormachtig verlopen. Er was weer eens een kampioenschap te bejubelen, maar aan het einde van dit seizoen werd bekend dat we toch een stapje terug moeten. Naast sportieve ups en downs, waren er ook ander ups en downs. Zo begint Jo Vervoort zijn verslag over de periode juli 1972 - december 1973 met de zin: "Dit overzicht is het meest trieste wat ik heb moeten maken tijdens de 29 jaren dat ik secretaris ben van O.S.S.".

De Reden was duidelijk: binnen de organisatie ontvielen O.S.S. 2 leden, die sleutel positie's innamen: penningmeester Noud Goossens en voorzitter Dolf Zant. Twee jaar daarvoor overleed vice-voorzitter Nico Pompen. Noud Goossens overleed op 56-jarige leeftijd na een slopende ziekte. Vrijwel tot aan zijn dood bleef hij actief. Eerst zelf, zolang hij kon, later liet hij dochter Yvonne de werkzaamheden verrichten, zodat het werk van O.S.. niet onder zijn ziekte te lijden had. Noud was lid vanaf 1934. De laatste 25 jaren was hij een gewestenvolle penningmeester, die O.S.S. ook door de moeilijke jaren sleepte, soms met zijn eigen middelen. Hij was ere-lid in verdienste goud. De K.N.V.B eerde hem met de zilveren bondsspeld. In zijn jonge jaren was hij niet alleen bestuurslid, maar ook een goede keeper in het eerste en het tweede elftal. 

Nauwelijks een maand na het overlijden van Noud Goossens, werd O.S.S. overrompeld door het bericht dat voorzitter Dolf Zant plotseling overleden was. Dolf Zant is 10 jaar lang een hard werkende voorzitter geweest. Onder zijn "bewind" werden de schulden afgelost en verdwenen de rode cijfers. In de laatste jaren van zijn voorzitterschap heeft hij stoom moeten afblazen, vanwege zijn chronische ziekte. Dolf Zant was lid van verdienste in zilver van onze vereniging. Als lid van de gemeenteraad heeft hij zich ook vele jaren voor de Osse gemeenschap verdienstelijk gemaakt. 

Dit historisch overzicht werd gerealiseerd door: Francien van Bergen, Antoon Bimbergen, Tino Geurts, Albert van Lier, Jan Pigmans, Antoon Ploegmakers, Willy van Rossum, Elly Schuyers en Jan van Vucht. 

1920-1929: Zó begon het allemaal
1930-1933: De crisisjaren
1934-1940: Junioren
1947-1962: Nieuwe periode
1969-1973: ‘De Giel’
1973-1980: Paviljoen


Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!