Nieuwe periode

Nieuwe periode

Nieuwe periode

In 1947 moet O.S.S. het sportpark aan de Berghemseweg verlaten en kan, dankzij de medewerking van het bestuur van de Carmelcollege in Nijmegen, men gedaan krijgen om het terrein achter de H.B.S aan de klaphekkenstraat te bespelen. De huurprijs bedraagt desalniettemin 150,- gulden per jaar. Een jaar later wordt het domicilie van onze eigen niet erg honkvaste vereniging alweer verlegd. Nu gaan we het huidige Sportpark de Rusheuvel betrekken met als noodoplossing een directiewagen als kleedkamergelegenheid. Om over warm- en koudwater douches nog maar niet te spreken!

 

Van 131 leden in 1948 gaat O.S.S. in 1949 plotseling naar 228 leden (170 junioren en 58 senioren). Een wel erg grote toename die mede veroorzaakt zal zijn door het kampioenschap dat ons eerste elftal bereikte, doch dat promotiejuiste miste. Na het "eerste" had O.S.S. nog drie kampioenen nl. het 5de elftal (veteranen), het 7de elftal en de A-junioren. Deze successen vallen juist samen het 550 jarig bestaan van de stad Oss. Ter gelegenheid hiervan organiseert O.S.S. op 31 juli regionale atletiek wedstrijden die zich in een grote belangstelling mochten verheugen. Een succesvol jaar dat een grote belofte inhield voor 1950, waarin onze vereniging het zesde lustrum op grootse wijze vierde nadat men van de 5de lustrumviering in 1945 niet te terecht was gekomen. Met 256 leden zette O.S.S. deze zesde lustrumviering kracht bij met een glorieus kampioenschap en promotie.

 

De enige dissonant van het jubileumjaar was het overlijden van oud-voorzitter F. van Bokhoven die jarenlang de voorzittersfunctie van onze vereniging, met een groot deskundigen organisatortalent had vervuld. Een jaar later was O.S.S. wederom in rouw gehuld. Dit omdat de voorzitter F. van Will, plotseling van ons heen ging. Zijn functie werd voorlopig overgenomen door de heer N. Pompen die in september zijn voorzittershamer weer mocht over geven an de Heer Verwey. Deze mocht in 1958als voorzitter reeds getuige zijn van een optimale sportprestatie die onze jongens onder leiding van de bekwame trainer Jos van Ooy leverden. O.S.S. kon toen opnieuw het eerste elftal als kampioen huldigen. Binnen 4 jaar was O.S.S. van de 4de doorgestoten naar de tweede klas. Zoiets zou je nu mogen meebeleven! Op 25 maart 1955 stond O.S.S. een wel heel belangrijke leden vergadering te wachten. Het "betaalde" voetbal had immers zijn intrede in ons land gedaan en O.S.S. was er met T.O.P. ook niet van verstoken gebleven. Succesvol was het echter niet, maar een fusie met sportparkbewoners zou misschien de zaak nog een anders wending kunnen geven!

 

Fusie?

In de daarop betrekking hebbende vergadering werden zowel de "fusie met TOP" als het "overgaan naar het betaalde voetbal" volledig afgestemd. In 1957 worden we opnieuw met een voorzitterswisseling geconfronteerd. Dokter Verwey wordt opgevolgd dor de heer L. Noz die een jaar later weer bedankt. Op 8 februari 1960 wordt de heer J. Rens ls voorzitter gekozen. In dit jaar wordt met ruim 370 leden op grandioze wijze het 40-jarige bestaan gevierd. Tijdens de receptie in het toenmalige clubhuis (cafe Ruud van Rossum) wordt het veertigjarige O.S.S. volop in de bloemetjes gezet. Een groots moment tijdens de receptie was toen Ir. Hopster namen de K.N.V.B. aan O.S.S. de bondsvlag aanbood. De heer A. Ploegmakers sprak namens de KNVB afd. Noord Brabant waarderende woorden voor het belangrijke jeugdvormingswerk dat bij O.S.S. altijd zo'n bijzondere plaats innam.

 

Een jaar na de jubileumviering in september 1961 werd frater Norberto voorzitter van de jeugdopleiding, waarmee in de vacature door het vertrek van de heer H. Govers naar Uden, opnieuw was voorzien. Een hoopgevende intrede die vergezeld werd met een kampioenschap van de A-junioren en promotie naar de hoofdklasse, waar ze nu nog onafgebroken met wisselend succes operen (red. 1980). Tevens is er een merkbare opleving in de atletiek afdeling door een intensievere deelname aan wedstrijden, terwijl de verenigingsorgaan "De Kolk" een broetje krijgt bij de doop van het jeugdblad "Goal". Ondertussen werden de statuten van onze vereniging op 7 maart 1962 koninklijk goedgekeurd en moest voorzitter J. Rens wegens drukke werkzaamheden zijn voorzitterschap in september 1962 neerleggen. Ondanks het feit dat het eerste elftal een jaar later naar de 3de klasse degradeerde, steeg het aantal leden!

 

Een flinke achterstallige huurschuld bij de gemeente stelt de vereniging dan ook voor heel wat problemen. De toeloop van junioren blijft gestaag doorgaan. Maar met de financiële positie voor ogen rijst de vraag: Doorgaan met de vorming van de jeugd of een ledenstop afkondigen? Terwijl onze bestuursleden dit in beraad houden wordt R. Zant gekozen tot voorzitter. Mede door zijn toedoen worden er maatregelen getroffen die O.S.S. geleidelijk aan uit de financiële impasse zouden halen.

 

Rouw

Voor we hiermee in het reine zijn, worden we echter plotseling overvallen door een droevige gebeurtenis. Dit omdat ons de sympathieke jeugdleider Ben van Linder op 20-jarige leeftijd ontvalt. Op weg naar zijn rustplaats wordt Ben begeleid door "zijn" pupillen en vele andere O.S.S -ers die hem daarmee de laatste eer brachten. Door de enorme toeloop van junioren kan in september 196 met ruim 20 elftallen aan de junioren en seniorencompetitie's worden begonnen. Terugkomende op de maatregelen die genomen zouden worden om O.S.S. zo snel mogelijk financieel weer gezond te maken worden allereerst geconfronteerd met een contributieverhoging. Voorst wordt het bestuur uitgebreid, waarbij elk bestuurslid een vast taak krijgt toegewezen, terwijl besloten wordt om iedere maandagavond in een bestuursvergadering bijeen te komen. Dit alles leidt tot al spoedig tot grote activiteiten en grote actie's, waarvan wij er graag een aantal aanhalen.

 

"Brievenactie", waarbij honderden burgers van Oss en industrieën worden aangeschreven. Het paviljoen op het sportpark wordt in verenigingsbeheer genomen. Er worden besprekingen met B. en W. gevoerd om tot een gunstige aflossing te komen. Een verloting van ballen wordt op touw gezet en gala-avonden georganiseerd. De jeugdcommissie blijft daarbij niet achter. Een glazenactie en een luciferactie, nadat een gehouden loterij al tot succes had geleid. En zo het waar is van activiteiten activiteiten komen, was het bij O.S.S. niet anders, In de hoofden van de heren H. Hofmans, J v Linder, J. Suppers en R. Zant rijpte het plan om een motorsport afdeling aan d boom van voetbal en atletiek toe te voegen. Een idee uit nood geboren, maar daardoor allerminst het slechtste, zoals later zou blijken! Het is ook een periode waarin voor het eerst in de geschiedenis van O.S.S. dames deel gaan uitmaken van de afdeling atletiek, die ook vanaf deze tijd een eigen bestuur krijgt met als voorzitter J. Penris.

 

Dit historisch overzicht werd gerealiseerd door: Francien van Bergen, Antoon Bimbergen, Tino Geurts, Albert van Lier, Jan Pigmans, Antoon Ploegmakers, Willy van Rossum, Elly Schuyers en Jan van Vucht.

 

Historie

1920-1929: Zó begon het allemaal

1930-1933: De crisisjaren

1934-1940: Junioren

1947-1962: Nieuwe periode

1969-1973: ‘De Giel’

1973-1980: PaviljoenDelen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!