Junioren

Junioren

Junioren

In het jaarverslag van 1934 wordt melding gemaakt van de oprichting van een junioren afdeling. De groei en uitbouw tot een van de grootste en best georganiseerde junioren afdelingen van onze provincie, kan beginnen! Mede doordat O.S.S. met twee juniorenelftallen uit kan komen, is voor de districtvoorzitter aanleiding een geregelde juniorenafdeling te organiseren. De eerste de beste in 1935 wordt dooreen van onze elftallen afgesloten met een kampioenschap. Een kampioenschap dat samenviel met het "Derde lustrum". Dit derde lustrum wordt gevierd met een receptie in het clublokaal "Suisse"; op de voor ons ongebruikelijke tijd van 12:00 - 14:30 uur.

 

De oorlogsjaren

In de nu volgende jaren zou een moeilijke periode aanbreken voor O.S.S. evenals trouwens voor de meeste andere verenigingen. Door mobilisatie, arbeidsinzet en onderduikers hadden de elftallencommissies's de grootste moeite om de beide elftallen te completeren. Immers ze wisten niet of de dienstplichtige leden wel of niet verlof kregen. Bovendien vermelden de notulen van 1939 klachten van leden! Wat voor klachten? Welnu, vanwege de vele plaatselijke gelegerde militairen konden ze op de zaterdagen bijna niet meer trainen op het sportpark (Berghemseweg). Ondertussen noteren we 1940 en zijn we aan het vierde lustrum toe. Een wel geplande atletiek dag en de viering van het 20-jarige bestaan konden door omstandigheden waarin ons land verkeerde, echter geen doorgang vinden.

 

In het jaarverslag van 1940 staat overigens wel vermeld dat Willie Klatt als medeoprichter en oudste lid met de vereniging jubileerde. Een eresaluut bij deze aan de "Schrik der Scheidsrechters" en vergrijsd in dienst van O.S.S. en aan kapelaan Brands die zich in het gijzelaarskamp in Haaren bij Oisterwijk bevindt. Voor hem wordt met succes een actie op touw gezet die de O.S.S - leden in staat stelt om hem op speciaal briefpapier veel brieven te sturen. Met de bezetting van ons land verdwijnt ook het bestaan van de I.V.C.B. Daardoor komt de Nederlandse Voetbalbond (Koninklijk moest wegblijven) in de plaats en O.S.S. wordt ingedeeld in de 3de klasse. Ook begint met de bezettingsjaren, benzinevoorraad uit te putten. Althans vanwege de inkrimping van toewijzing voor benzine kan niet meer per bus worden gereisd. Daarvoor in de plaats zullen de afstanden per trein of fiets (!) afgelegd moeten worden! Jongelui, zo slecht hebben jullie het dus niet.

 

Dit historisch overzicht werd gerealiseerd door: Francien van Bergen, Antoon Bimbergen, Tino Geurts, Albert van Lier, Jan Pigmans, Antoon Ploegmakers, Willy van Rossum, Elly Schuyers en Jan van Vucht.

1920-1929: Zó begon het allemaal

1930-1933: De crisisjaren

1934-1940: Junioren

1947-1962: Nieuwe periode

1969-1973: ‘De Giel’

1973-1980: Paviljoen

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!