De crisisjaren

De crisisjaren

De crisisjaren

Nog minder dan twee tientjes is de kas rijk op 30 juni 1930. Om precies te zijn: er zit nog 19,13 gulden in (omgerekend: ± €8,50). De oorzaak is niet moeilijk te achterhalen. Het zijn de crisisjaren van vóór de oorlog, de vooral in industriestad Oss diepe sporen trokken. Vanwege werkloosheid kunnen vele leden hun contributie niet meer betalen en dat is voor de club en de leden een uiterst onplezierige zaak. Ondanks een zo zuinig mogelijk beleid van het bestuur, moet erbij de Gemeente Oss een verzoek worden ingediend voor vermindering van huur voor het gebruik van het sportpark aan de Berghemseweg. Het verzoek wordt afgewezen!

 

Bij het zoeken naar nieuwe wegen om uit de gerezen moeilijkheden te geraken, stuit men op de Heer van Boxtel. Hij brengt licht in donkere O.S.S.-dagen door zijn terrein langs de Hescheweg, dat nog geschikt gemaakt moest worden, beschikbaar te stellen. Natuurlijk gaat O.S.S. op dit prachtige aanbod in. De commissaris van materiaal W. Klatt stelt alles in het werk om de te maken onkosten voor het gereedmaken zo laag mogelijk te houden. Hij slaagt daar zeer goed in en dat is maar geraden ook, want een melding dat de firma De Reus gratis een nieuwe prijzenkast zou schenken, blijkt op een vergissing te berusten. Althans de vereniging kreeg een rekening gepresenteerd van maar liefst 48,50 gulden (omgerekend: ± €22,00) en dat was in die tijd een kapitaalbedrag! Vanwege de slechte financiële toestand kon het koperen jubileum van de vereniging niet gevoerd worden. Opnieuw brengt de heer Van Boxtel uitkomst, nu middels een feestavond waarop de O.S.S leden gul onthaald worden. Eén van de grootste pioniers van O.S.S neemt in die dagen afscheid. Het is voorzitter J.G Rombach, die de vereniging door de moeilijke periode heeft geloodst en daarvoor wordt geëerd met het erelidmaatschap. Zijn taak wordt overgenomen door de heer F. van Bokhoven.

 

"Katholieken horen niet bij de neutrale bond"

De nieuwe voorzitter komt direct weer voor een vuurproef te staan. Wat is er dan aan de hand? Wel, in een bisschoppelijk schrijven wordt gesteld dat "katholieken" hun (voetbal) sport dienen te beoefenen in R.K. verband bij de R.K.F. en géén lid dienen te zijn van de K.N.V.B…..!! Voor ons nú een lachwekkend geval, maar in de jaren dertig een hoogst ernstige zaak! Uitgaande van dit schrijven wordt op een algemene ledenvergadering met grote meerderheid van stemmen besloten tot terug keer naar de Rooms Katholieke Federatie. De plaatselijke pers in "De Stad Oss" juicht deze zeer toe, doch als de geestelijke adviseur van de R.K.F zich ermee gaat bemoeien, blijkt het pers bericht wat te voorbarig te zijn geweest. Voor hem is het immers nog een open vraag of O.S.S. aangenomen zal worden. Wel is hij blij, dat wij onze plicht begrijpen en uit de organisatie treden, waarvan wij geen lid mogen zijn, maar de motieven van ons zijn hem niet geheel duidelijk. De vaste wil om te komen tot een stevige vereniging in katholieke zin is hem niet gebleken!

 

Ondertussen zijn de competitie's in volle gang. O.S.S. staat nog steeds buitenspel. Na veel wederzijdse geharrewar tussen O.S.S. en de bond komt na een lange tijd van onzekerheid op 27 oktober 1933 het definitieve bericht dat O.S.S. bij de R.K.F. is ingedeeld en te maken krijgt met de I.V.C.B., het officiële orgaan tot regeling van de competities der R.K.F. De achterstand in wedstrijden wordt weggewerkt en op een haar na wordt het kampioenschap… gemist. Door een fraaie tweede plaats van het eerste elftal wordt O.S.S. door de bond volledig gerespecteerd en krijgen ze alle steun die maar nodig is !!

 

Dit historisch overzicht werd gerealiseerd door: Francien van Bergen, Antoon Bimbergen, Tino Geurts, Albert van Lier, Jan Pigmans, Antoon Ploegmakers, Willy van Rossum, Elly Schuyers en Jan van Vucht.

1920-1929: Zó begon het allemaal

1930-1933: De crisisjaren

1934-1940: Junioren

1947-1962: Nieuwe periode

1969-1973: ‘De Giel’

1973-1980: Paviljoen

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!