Zó begon het allemaal

Zó begon het allemaal

De oudste Oss voetbalvereniging van nu werd officieel op 1 juni 1920 opgericht, nadat een paar Osse voetballiefhebbers het initiatief hadden genomen om in rooms-katholiek verband te gaan voetballen. In die tijd werden er echter met de regelmaat van de klok voetbalclubjes opgericht, die echter even zo vrolijk weer spoedig uit het beeld verdwenen. De oprichters van toen hadden nooit durven denken dat zij de eerste aanzet gaven tot een bijzonder bloeiende Osse voetbalvereniging, die niet meer is weg te denken.

Waaraan is te denken dat nu zo'n bloeiende vereniging hebben? Belangrijk is zeker dat de beginperiode erg vlot verliep, waarbij de steun van de kerk en industrie in die tijd een gunst was. Vanaf het begin werd O.S.S. zeer serieus genomen en in de plaatselijke pers ten zeerste gesteund. De reden hiervan ligt waarschijnlijk in het feit de toenmalige bisschop van Den Bosch, monseigneur A. Diepen, pater Marcus van Haren tot geestelijk adviseur van de jonge vereniging benoemd had. Pater van Haren was een Carmeliert en leraar aan de Handels school in Oss. Slechts enkele weken na deze benoeming volgde de aanvaarding van het beschermheerschap door directeur Hustinx van de Jurgens snel de allure van fabrieken uit Oss. Dus evenmin de eerste de beste! Door beide heren kreeg O.S.S. al vrij snel de allure van een echte vereniging. Doordat beide heren zich aan de club hadden verbonden konden de overige leden niet zomaar wat aanrommelen.

 

‘Club van den Heuvel’

O.S.S. had in de beginjaren weinig aantrekkingskracht voor mensen uit de arbeidsgroeperingen. Mede door de heer Hustinx kreeg O.S.S. het predikaat opgeplakt van "de club van den Heuvel". Uit het leden aantal kan in eerste instantie juist één elftal geformeerd worden. Zij spelen op het terrein aan de Molenstraat bij de hooischuren vande Familie Welten. Het bestuur voert besprekingen met het bestuur van de R.K.F., de katholike bond, over de competitie indeling. Na een gewonnen oefenwedstrijd volgt indeling in de A-klasse in Den Bosch, waarover men zeer tevreden is. De successen in de eerste jaren trokken de Osse jeugd aan. Op zondag 20 maart 1921 komt dan ook al een reserve elftal te voorschijn voor een eerste wedstrijd. Een glorieuze tijd breekt aan. In de 3de klasse van de Rooms Katholieke Federatie begonnen, kwam men al spoedig terecht in de eerste klasse der R.K.F. De promotie naar die eerste klasse valt samen met een eerste lustrum van de vereniging

 

Inmiddels speelt O.S.S. al in de nu bekende en vertrouwde geel-blauwe kleding. Het lustrumfeest wordt gevierd met veel voetbalwedstrijden , waaronder de eerste internationale (tegen Spiel- en Sportverein Emmerich), met een receptie in de bovenzaal van Hotel Verhallen-Smits en met atletiek wedstrijden. De supporters geven ook blijk van clubliefde en geven een door de heer A. van Thiel ontworpen vaandel.

 

O.S.S stapt over op neutrale bond !!

Nog maar nauwelijks twee jaar na dit feest verkeert O.S.S. in een moeilijke positie. Er gaat zelfs een gerucht dat de club ontbonden is. Dit blijkt niet waar te zijn, maar wel wordt duidelijk uit de notulen van 27 maart 1927 dat de vereniging niet alleen financieel opzicht aan de rand van de afgerond verkeert, maar ook blijkt de fut er helemaal uit te zijn. Langzamerhand ontstaat er een sfeer die de club rijp maakt voor besluiten die nog enkele jaren daarvoor ondenkbaar zouden zijn!

 

Wat gebeurt er? Op 30 juni 1927 dient een lid een door verschillende andere leden getekende verzoekschrift in betreffende deelname aan de competitie van de Brabantse voetbalbond! Een overgang dus van de katholieke naar de neutrale bond. Na besprekingen met de BVB valt op 19 september 1927 het grote besluit: met één stem meerderheid kiezen de leden voor overgang naar de neutrale bond. De jongeren zijn de krachtige voorstanders en de ouderen zijn over het algemeen fel tegen. De gok wordt echter gewaagd om de vereniging nieuwe impulsen te geven. Geestelijk adviseur Pater Marcus van Haren neemt als gevolg hiervan onmiddellijk ontslag. Toch leeft de club door de verandering enorm op. In het eerste het beste jaar wordt O.S.S. kampioen na een beslissingswedstrijd. Voorafgaand door stadsharmonie Kunstliefde Vermag Alles (KVA) trekken de kampioenen in triomftocht door de stad. Zeer veel mensen zijn op de been om de huldiging mede gestalte te geven. Voorzitter Rombach stelt dan ook in een feestrede dat de huldiging alle O.S.S 'ers heel erg veel goed heeft gedaan.

 

Atletiek

Op een ledenvergadering van 8 juli 1928 wordt besloten om ook atletiek te beoefenen in O.S.S. verband. Vanaf dat moment word dus naast het voetbal ook officieel aan atletiek gedaan. In die tijd vertrok de club van het terrein aan de Molenstraat naar het nieuwe sportpark aan de Berghemseweg. Dat terrein is inmiddels ook al lang vervlogen tijd. Het lag ter hoogte van de huidige Roodborststraat en de Vinkenstraat. Het nieuwe terrein koste O.S.S. in 1930 200,- gulden per jaar (omgerekend: ± €90,-). Een andere ingrijpende verandering is de overgang naar een ander clubhuis. Na 10 jaar café Verhallen gaat O.S.S. over naar den Heuvel en wel naar café "Suisse" van eigenaar A. de Bruin. Op de eerste jaarvergadering biedt deze leden "vrij verteer" aan. De overgang vond echter pas plaats na de viering van het tweede lustrum. Dat 10-jarige bestaan werd groots gevierd met een tuinfeest bij Hotel Welten, gevolgd door een geslaagde receptie en een groot bal in clublokaal Verhallen. Ook in 1930 werd op de ledenvergadering besloten om op 17 september re beginnen met een wekelijkse clubavond. Op elke maandagavond konden de leden vanaf 8 uur met elkaar praten, kaarten en biljarten. De avond was om 11:00 uur ten einde.

 

Dit historisch overzicht werd gerealiseerd door: Francien van Bergen, Antoon Bimbergen, Tino Geurts, Albert van Lier, Jan Pigmans, Antoon Ploegmakers, Willy van Rossum, Elly Schuyers en Jan van Vucht.


Het eerste elftal in 1923. 

1920-1929: Zó begon het allemaal

1930-1933: De crisisjaren

1934-1940: Junioren

1947-1962: Nieuwe periode

1969-1973: ‘De Giel’

1973-1980: Paviljoen

 

 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!