Cookie beleid s.v. O.S.S.'20

De website van s.v. O.S.S.'20 is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Anti discriminatie- en Racisme beleid

Anti discriminatie- en Racisme beleidI. INLEIDING

s.v. O.S.S. ‘20 is van oudsher dé vereniging voor alle gelederen van de samenleving. Tot nu toe heeft  onze vereniging nooit een protocol tegen Racisme en Discriminatie gehad, dat leek ook niet zo nodig. Bij veel van onze leden ligt het hart op de tong en er kunnen soms harde woorden vallen. Deze zijn echter altijd tegen het gedrag gericht van mensen, en niet tegen de achtergrond of huidskleur. Tolerantie is onderdeel van de club cultuur, waarbij er soms een dunne lijn is tussen vrijheid en anarchie. Dat maakt onze club mooi en uniek en een plaats waar iedereen met een goed initiatief wordt uitgenodigd er invulling aan te geven. Racistisch of discriminerend gedrag echter wordt door geen van onze leden getolereerd. Toch is het goed hier als vereniging heel expliciet over te zijn en stelling te nemen tegen racisme en discriminatie. Zodoende is op deze pagina het protocol te vinden dat het bestuur van s.v. O.S.S. ‘20 heeft afgekondigd om Racisme en Discriminatie op sportpark de Rusheuvel tegen te gaan.

Met ingang van het seizoen 2016/2017 geldt voor verenigingen uitkomend in de 2e en 3e divisie een licentiesysteem. Eén van de licentievoorwaarden is dat de licentiehouder (de vereniging) anti-racisme beleid heeft opgesteld en toepast. Onder racisme wordt verstaan: het uiten van minachting, vijandigheid of haat van het ene ras jegens het ander, voortkomend uit een gevoel van meerwaarde. Discriminatie kan worden omschreven als: ongeoorloofd onderscheid dat gemaakt wordt op grond van bepaalde kenmerken. Het onderhavige protocol is gebaseerd op het door de Federatie van Betaald voetbal Organisaties (FBO) in nauwe samenwerking met de Stichting Meer dan Voetbal opgestelde protocol dat goedgekeurd is door de UEFA en de licentiecommissie van de KNVB. Het protocol beoogt in zijn algemeenheid het antiracisme (en antidiscriminatie) beleid en de daarin toe te passen maatregelen te beschrijven die vervolgens per licentiehouder dienen te worden geconcretiseerd. Hierbij kan elke licentiehouder inspelen op de specifieke omstandigheden (bijvoorbeeld problemen en/of behoeften) in haar regio.

II. MAATREGELEN

Het beleid en de maatregelen van s.v. O.S.S. ‘20 tegen racisme en discriminatie behelst tenminste de nader te noemen maatregelen en acties.

a. Verklaring: s.v. O.S.S. ‘20 verklaart nadrukkelijk afstand te nemen van racisme en andere vormen van discriminatie. Racisme en elke ander vorm van discriminatie zal niet worden getolereerd. Deze verklaring wordt actief uitgedragen door s.v. O.S.S. ‘20, onder andere door vermelding op haar website.

b. Racisme en discriminatie op Sportpark de Rusheuvel: s.v. O.S.S. ‘20 zal nadrukkelijk racisme en discriminatie op Sportpark de Rusheuvel verbieden. De club zal zich er maximaal voor inspannen dat aan eenieder die zich op Sportpark de Rusheuvel desalniettemin schuldig maakt aan racisme of discriminatie (tenminste) een toegangsverbod zal worden opgelegd.

c. Stelling nemen tegen racisme en discriminatie: Onverminderd de verklaring als bedoeld onder a., zal s.v. O.S.S. ‘20 actief stelling nemen tegen racisme en discriminatie. Hiertoe zal de club onder andere haar contacten met de media gebruiken en op haar website aandacht besteden aan racisme en discriminatie.

d. Voorwaarde verkrijgen lidmaatschap: Als voorwaarde voor het (kunnen) lid worden en blijven van s.v. O.S.S. ‘20 zal gelden dat de desbetreffende persoon zich niet schuldig maakt aan racisme en/of discriminatie.

e. Verbod racistische en discriminerende leuzen en propaganda: s.v. O.S.S. ‘20 zal maatregelen nemen tegen personen en partijen die racistische en discriminerende uitingen en propaganda uitdragen en/of distribueren op Sportpark de Rusheuvel.

f. Maatregelen jegens spelers, coaches en/of overig personeel: s.v. O.S.S. ‘20 zal (disciplinaire) maatregelen nemen jegens spelers, coaches en overige werknemers van de club die zich schuldig maken aan racisme en/of discriminatie.

g. Kenbaar maken beleid en maatregelen aan andere voetbalclubs: s.v. O.S.S. ‘20 zal aan de andere voetbalclubs kenbaar maken welk beleid zij voert (en welke maatregelen zij neemt) met betrekking tot het tegengaan van racisme en discriminatie opdat kan worden gekomen tot een optimale afstemming en samenwerking. Dit zal onder andere geschieden door het vermelden van dit protocol op de website van de club.

h. Samenwerking met stewards en politie: In samenspraak met de stewardorganisatie en de politie is afgesproken hoe op te treden tegen racisme en discriminatie tijdens de thuiswedstrijden van s.v. O.S.S. ‘20. De club zal proactief optreden tegen spandoeken en andersoortige uitingen die racistische of discriminerende leuzen bevatten, hetgeen onder meer betekent dat deze uitingen zullen worden verwijderd van Sportpark de Rusheuvel.

i. Aannamebeleid personeel: s.v. O.S.S. ‘20 zal beleid voeren met betrekking tot het aannemen van personeel ingevolge waarvan eenieder (ongeacht sekse, geloof, huidskleur etc.) gelijkwaardig zal worden behandeld.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!